ผลิตภัณฑ์การลงทุน

นโยบายรักษาเงินต้น ผลตอบแทนคาดหวัง (1%-16%)

Principal Protect Trading Strategy

Profit +16.0% • year

  • Fee: 1% / 1%
  • Profit sharing: 35% / 65%
  • Past performance +16.0 % per year
การลงทุนขั้นต่ำ: 500,000 USD
;