ผลิตภัณฑ์การลงทุน

นโยบายเน้นกำไรสูง ผลตอบแทนคาดหวัง (25%-40%)

High Volatility Trading Strategy

Profit +42.5% • year

  • Fee: 1% / 1%
  • Profit sharing: 35% / 65%
  • Past performance +42.5% per year
การลงทุนขั้นต่ำ: 10 ล้าน - 30 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุนขั้นต่ำ: 10 ล้าน - 30 ล้านบาท
;