ผลิตภัณฑ์การลงทุน

นโยบายปันผลสูง ผลตอบแทนคาดหวัง (8%-12%)

High Dividend Strategy

Profit +12% • year

  • Fee: 1% / 1%
  • Profit sharing: 15% / 85%
  • Past performance +12% per year

นโยบายการลงทุน

1. ลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง
ROIC (Return on Invested Capital) > 15%
CAGR (Compound Annual Growth Rate) > 10% ห้าปีต่อเนื่อง
EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) > 15%
2. ด้วยระบบ Accumulate Stock System ทำให้ port สามารถขายหุ้นในราคาที่สูงแล้วกลับมาสะสมจำนวนหุ้นได้มากขึ้นเมื่อตลาดปรับตัวลง
การลงทุนขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทุนขั้นต่ำ: 1,000,000 บาท
;